Engell Friis Fondens formål

Fondens formål er at støtte forskning, udvikling og uddannelse indenfor almennyttige eller almenvelgørende videnskabelige, humanitære, sociale eller kulturelle områder, foretaget af personer med tilknytning til lokalområdet Horsens Kommune.

Næste ansøgningsdeadline

Til og med 31. juli 2024

Send din ansøgning til Engell Friis Fonden, hvor du uddyber dine tanker og idéer om projektet, som du søger støtte til.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Fondens formål