Sociale formål

BROEN-Horsens

Gurli og Hans Engell Friis’ Fond har støttet foreningen BROEN Horsens, der har til formål at støtte udsatte børn med kontingenter og udstyr til idræt- eller andre fritidsaktiviteter.

Målet er at få socialt udsatte børn og unge ud blandt andre børn, hvor de kan være en del af et positivt fællesskab og spejle sig i voksne rollemodeller og dermed få nogle succesoplevelser og en styrket tro på sig selv.

 

Se mere på www.broen-danmark.dk/horsens

Horsens Kommune

Aktive førtidspensionister

ASV Horsens i samarbejde med Handikapidrættens Videnscenter modtog støtte til førtidspensionisters deltagelse i et arrangement, der skal klæde dem på til et aktivt liv.

Arrangementet skal give førtidspensionister inspiration, idéer og praktisk støtte til at komme i gang med et mere aktivt liv og fined ud af, om og hvordan de kan udnytte deres evner på arbejdsmarkedet, for eksempel i form af et job med løntilskud, frivilligt arbejde eller nye fritidsaktiviteter.

Efter kurset tilbydes deltagerne individuel opfølgning i forhold til ønsker om job, idrætsaktiviteter og evt. andre fritidsaktiviteter.