Videnskab

OK Fonden

Fra modtagersamfund til bidragersamfund

Med OK-Fondens projekt ”Fra modtagersamfund til bidragersamfund” sættes fokus på frivillighed i ældre- og hjemmeplejen.

Det overordnede sigte med projektet er at udvikle nye metoder for frivilligt ulønnet arbejde på landets plejehjem og plejecentre.

Herved vil projektet bidrage til løsningen af en stor samfundsmæssig udfordring, idet netop ældreplejen har meget vanskeligt ved at rekruttere frivillige nok.

Projektet vil mobilisere sine frivillige i befolkningen samt blandt medlemmerne i Danmarks 45 OK-Klubber og blandt beboerne i 33 seniorbofællesskaber, der administreres af OK-Fonden, i alt 10.000 personer.

Det er et selvstændigt formål, at erfaringerne fra projektet skal have relevans og kunne bruges af andre end projektdeltagerne. Ikke mindst i kommunerne.

Mia Cha Soon Steengaard Olesen

forskningsprojekt - fertilitetsbehandling

Fonden støttede i foråret 2014 forskningsprojektet ”Terapeutisk endometrie abradering”, skrab af livmoderslimhinden i behandlingsøjemed.

I forbindelse med fertilitetsbehandling er graviditetschancen normalt omkring 30% per behandling. I et lodtrækningsstudie vil der undersøges, om graviditetschancen kan øges op til 50% per behandling.

Set i lyset af at der fødes 8-10 % børn af en fødselsårgang efter fertilitetsbehandling, kan en evt. ny behandlingsmetode have stor betydning for ufrivilligt barnløse og for hele samfundet.