Uddannelse

Rullende Innovation

Horsens Erhvervsråd

Hovedformålet med projekt ”Rullende Innovation”, der varetages af VIA University College, Business Horsens, Hedensted Erhverv og Insero Science Academy, er at løse konkrete forretningsmæssige udfordringer ved hjælp af et mobilt innovationsværksted hos ni mindre virksomheder i Horsens og Hedensted Kommuner.

Herudover vil projektet give de deltagende virksomheder forståelse for og redskaber til selv at arbejde med udvikling og innovation efter projektets afslutning.

Det er pilotprojektets klare hensigt, at løsningerne på de forretningsmæssige udfordringer samt virksomheders efterfølgende arbejde med idé- og produktudvikling, på sigt udvikler og styrker virksomhedernes vækstmuligheder.

Kongstanken i projektet er at møde virksomhederne i øjenhøjde og ude hos dem qua det mobile innovationsværksted og bidrage til deres vækst og udvikling på deres præmisser.

Der er tale om pilotprojekt idet projektkonsortiet ønsker at afprøve og teste nye måder at arbejde med udvikling og innovation hos mindre virksomheder på.

Det er projektkonsortiets ambition, at pilotprojektet danner afsæt til et større, regionalt projekt med samme hovedformål.

VIA University College

Inventar til Studentervæksthus

Fonden har bidraget til indkøb af kreative virkemidler og inventar til studentervæksthuset i VBI-park i Horsens.

VIA University College har med støtte fra Region Midt, EU's Socialfond og kommunerne iværksat projektet Entreprenørskab i VIAs uddannelser.

En styrkelse af entreprenørskab i uddannelsessystemet skal bidrage til at skabe en arbejdsstyrke med flere entreprenørielle kompetencer – en arbejdsstyrke, som enten kan skabe udvikling og fornyelse indenfor rammerne af eksisterende virksomheder og institutioner eller, som kan skabe vækst og udvikling gennem etablering af egne virksomheder.

Som en del af projektet etableres studentervæksthuse. De studerende skal i studentervæksthuset have mulighed for at udvikle og teste idéer til entreprenøriel praksisudvikling, en projekt-, produkt- eller forretningsidé.

Det kan være idéer som afprøves i samarbejde med eksisterende virksomheder, og det kan være idéer til etablering af nye organisationer (virksomheder eller projekter). Horsens Erhvervsråd støtter med medarbejdertimer til vejledning.

Projektet skal udvikle et koncept for VIAs studentervæksthuse, der er kendetegnet ved:

  • at være et fysisk miljø, hvor studerende med en projekt-, produkt- eller forretningsidé får adgang til kontor- og mødefaciliteter, og hvor laboratoriefaciliteter i uddannelsesmiljøet kan anvendes til forsøg og eksperimenter i tilknytning til aktiviteterne i studentervæksthuset
  • at være et socialt miljø, hvor studerende møder andre studerende, erhvervsfolk, praktikere og undervisere
  • at være et tilbud med professionel vejledning og coaching
  • at være et miljø, der er tilpasset de studerende, der er på pågældende campus
  • at være et tværfagligt/professionelt miljø for de undervisere, der arbejder med entreprenørskab på campus